I. Zasady zdawania dla osób przystępujących do egzaminu

maturalnego  w 2013 r. po raz pierwszy

(deklaracja – Załącznik 1a)

 

W części obowiązkowej egzaminu maturalnego absolwent zdaje:

1. język polski pisemnie i ustnie,

2. język obcy nowożytny pisemnie i ustnie,

3. matematykę pisemnie.

Absolwenci oddziałów z językiem nauczania mniejszości narodowej zdają ponadto język danej mniejszości w części pisemnej i ustnej.

Pisemne egzaminy obowiązkowe są zdawane na poziomie podstawowym.

Ustne egzaminy obowiązkowe są zdawane bez określenia poziomu (z języka polskiego i języka

mniejszości narodowej – prezentacja)

 

W części dodatkowej absolwent może wybrać sześć przedmiotów. Język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot dodatkowy można zadeklarować w części ustnej albo pisemnej albo w obu częściach

Maturzysta, który zadeklaruje w części dodatkowej te same przedmioty, do których przystąpił w części obowiązkowej, będzie je zdawać wyłącznie w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.

Pozostałe pisemne egzaminy dodatkowe można zdawać na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, natomiast egzamin ustny z języka obcego nowożytnego (innego niż w części obowiązkowej) bez określenia poziomu.

Absolwenci klas dwujęzycznych mogą zadeklarować w części dodatkowej egzamin z języka obcego będącego drugim językiem nauczania (ustny lub pisemny) na poziomie dwujęzycznym Absolwenci tych oddziałów, zdający na maturze matematykę, biologie, chemie, fizykę i astronomie, geografie, historie mogą przystąpić do rozwiązywania dodatkowych zadań przygotowanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, jeśli przedmioty te były nauczane dwujęzyczne.

 

 

Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt., otrzyma świadectwo dojrzałości Wyniki z egzaminów dodatkowych oraz zdawanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania nie maja wpływu na uzyskanie świadectwa.

Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej, może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.

Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe.

 

Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na zasadach obowiązujących w roku 2013, w kolejnej sesji. Jeśli absolwent nie zda egzaminu z języka obcego, może w kolejnej sesji zadeklarować inny język obcy pod warunkiem, ze nie zdawał go poprzednio jako przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym i w części ustnej bez określenia poziomu.

Pisemne egzaminy obowiązkowe

 

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom określony
w standardach
Pomoce
język polski
język mniejszości narodowej1
170 min.
- słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
- słownik językowy
język obcy nowożytny 120 min.
brak
matematyka 170 min.
określi dyrektor CKE

Pisemne egzaminy dodatkowe

 

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Pomoce
język polski,
język mniejszości narodowej

180 min. - słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
- słownik językowy
język obcy nowożytny2 120 min. 120+70 min. brak
język obcy nowożytny będący drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych3
180 min. brak
matematyka
180 min. określi dyrektor CKE
filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, 120 min. 180 min. określi dyrektor CKE
biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia 120 min. 150 min. określi dyrektor CKE
informatyka 75+120 min 90+150 min. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.
Dostępna jest podstawowa dokumentacja oprogramowania

 

Przedmiot wybierany w klasach dwujęzycznych zdawany w języku będącym drugim językiem
nauczania4

 

Przedmiot Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Pomoce
matematyka, biologia, chemia, fizyka i
astronomia, geografia, historia
I cz. – zgodnie z opisem danego egzaminu
II cz. – 80 min., zdawana w języku obcym
I cz. – zgodnie z opisem danego egzaminu
II cz. – 80 min., zdawana w języku obcym
określi dyrektor CKE

 


II. Zdający, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu

maturalnego w latach 2010 – 2012

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2010 – 2012

składają deklaracje – Załącznik 1b. Szczegółowe zasady są opisane w druku deklaracji.

 

III. Zdający, którzy rozpoczęli zdawanie egzaminu

maturalnego w latach 2005 – 2009

Absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2008 – 2009 i nie uzyskali świadectwa dojrzałości oraz absolwenci, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2005 – 2009 i uzyskali świadectwo dojrzałości, a chcą ponownie przystąpić do egzaminu, składają deklaracje – Załącznik 1c. Szczegółowe zasady są opisane w druku deklaracji.

--------------------------------------------------------------

2 Jeśli zdający wybierze jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy, który zdawał w części obowiązkowej, musi zadeklarować poziom rozszerzony

3 Dotyczy absolwentów klas dwujęzycznych

4 Zdający rozwiązują taki sam arkusz egzaminacyjny w języku obcym niezależnie od tego, czy egzamin z przedmiotu zadeklarują na poziomie podstawowym, czy rozszerzonym.

Pobieralnia plików

LO SMS Świdnica

SPSS i M w Świdnicy

Kalendarz


Dzisiaj jest: Piątek
22 Lutego 2019
Imieniny obchodzą
Małgorzata, Nikifor, Piotr, Wiktor,
Wiktoriusz, Wrócisław

Do końca roku zostało 313 dni.
Zodiak: Ryba

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterdzisiaj1864
mod_vvisit_counterw tym tygodniu29316
mod_vvisit_counterw tym miesiącu138618
mod_vvisit_counterod początku3913371

We have: 79 guests online
Twoje IP: 18.212.206.217